Acasa

                                             ANUNȚ       

     Asociația Microregională Mara- Natur invită producătorii locali (fermieri, întreprinzători) din cele 15 localități componente să se înscrie pentru participarea la activitățile proiectului "Cooperare pentru succes - marketing on-line pentru produsele locale" derulat în parteneriat cu GAL Siretul Verde din județul Vrancea.

    Producătorii și meșteșugarii locali se pot înscrie la una din cele două sesiuni de instruire prevăzute în cursul lunilor iulie și august, unde vor învăța să se promoveze și să își găsească piețe de desfacere inclusiv prin intermediul tehnologiilor  moderne. Cei interesați pot completa formularul de înregistrare pe care îl găsesc pe pagina www.maranatur.ro Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0374/959010.

     De reținut este că numărul participanților este limitat, iar completarea locurilor disponibile se va face în ordinea înscrierii. Pentru a participa la program, producătorii locali trebuie să își desfășoare activitatea în una din următoarele localități: Baia Sprie, Șișești, Baiuț, Dumbrăvița, Groși, Lăpuș, Coroieni, Copalnic Manăștur, Cernești, Cupșeni,  Suciu De Sus, Vima Mică, Groșii Țibleșului, Recea, Coltău.

CASETA

Rezumatul proiectului de cooperare

Denumirea proiectului: Cooperare pentru succes: marketing on-line pentru produsele locale

Parteneri: Asociația Grupul de Acțiune Siretul Verde

                 Asociația Microregională Mara Natur

Obiectivele proiectului:

            1. Valorificarea potentialului local  din cele doua teritorii prin promovarea in comun a produselelor si resurselor locale;

            2. Dobândirea de competențe și îmbunătățirea cunostințelor deținute de membrii GAL- urilor partenere prin intermediul actiunilor de cooperare.

Activitățile principale:

- Activități pregătitoare          

 - Activitatea 1: Formarea echipelor de management

- Activitatea 2 : Selectia persoanelor care vor participa la sesiunile de instruire

- Activitatea 3: Pregatirea si desfășurarea sesiunii de instruire "Rolul produselor locale în dezvoltarea rurală", desfășurată în teritoriul Siretul Verde

- Activitatea 4: Pregatirea si desfășurarea sesiunii de instruire " Marketingul on-line al produselor locale", desfășurată în teritoriul Mara Natur

- Activitatea 5: Elaborarea si realizarea de materiale de promovare

- Activitatea 6: Creare si dezvoltare pagina web

- Activitatea 7: Informare si comunicare

- Activitatea 8: Monitorizarea si evaluarea proiectului de cooperare

- Activitatea 9: Redactarea raportului final si a cererii de plata

Principalele rezultate anticipate:

            - 63 de participanți la cele două sesiuni de instruire (37 GAL Siretul Verde și 26 GAL Mara Natur);

            - o sesiune de instruire cu tema " Rolul produselor locale în dezvoltarea rurală" cu un numar de 35 de participanti din partea celor doua GAL-uri;

            - o sesiune de instruire cu tema " Marketing-ul on-line al produselor locale" cu un numar de 28 de participanti;

            - 600 de pliante

            - o pagina web de promovare a produselor și resurselor locale din teritoriile Siretul Verde și Mara Natur

            - cel puțin 10 produse locale promovate pe site de fiecare GAL partener

            - minim 4 comunicate de presă

Durata: 4 luni

Bugetul proiectului: 8039 euro, din care GAL Siretul Verde contribuie cu 5000 euro, iar GAL Mara Natur cu 3039 euro;

Sursa de finanțare: Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013 Axa Leader. Intensitatea ajutorului public - 100%.

e-mail: secretariat@maranatur.ro; manager@maranatur.ro

mobil: 0747287990 ; 0758107000

site: www.maranatur.ro