Despre noi

Acest concept  modern a dezvoltãrii durabile pentru regiunile rurale prin întãrirea nivelului regional, fãrã intervenþii în rolul statului sau a formelor de conducere localã, urmãreste principiile parteneriatului, subsidiaritãþii, descentralizãrii ºi concentrãrii folosirii resurselor cautand solutii propice pentru a relansa agricultura si a mentine forta de munca tanara in aceasta ramura a economiei.

De asemenea, intre motivele conceperii acestui parteneriat puternic, al acestui grup de localitati partenere se incadreaza si faptul ca micile comunitati nu au administratie publica locala, nu dispun de resurse sa plateasca personal si nici experti locali pentru proiecte care le acopera necesitatile, astfel incat, acest gen de proiecte se finanteaza greu si sunt mai costisitoare decat daca sunt gandite si implementate in echipa, incadrate intr-un proiect comun complex.

Un rol aparte in acest deziderat il ocupa spiritul comunitar din zona rurala, caracterizat prin existenþa unei comunitãþi unite ºi responsabile, ce participã la viaþa publicã ºi îºi manifestã interesul faþã de domeniul public al localitãþiisi al localitatilor vecine si infratite.

Se urmareste sprijinirea zonelor rurale, atât prin creºterea accesibilitãþii locuitorilor la servicii ºi dotãri sociale de bazã cât ºi prin îmbunãtãþirea condiþiilor de echipare edilitarã a localitãþilor, sprijinirea activitãþilor economice de bazã ºi a celor care asigurã diversificarea economicã.