Teritoriul

In momentul de fata, GAL Mara Natur are in componenta sa 51 membri (15 autoritati publice, 28 parteneri privati, 8 ONG-uri), acoperind un teritoriu cu 68 de localitati (cu satele apartinatoare), 66.176 locuitori si 120274 ha.

Conform criteriului administrativ ºi al cooperãrii zonale care are la bazã actul constituirii Grupului de Actiune Locala, componenþa GAL Mara Natur este urmãtoarea:

Teritoriul GAL Mara Natur

Orase:

o Baia Sprie (Chiuzbaia, Satu Nou de Sus, Tãuþii de Sus)

Comune:

o Sisesti (Bontãieni, Cetãþele, Dãneºti, Negreia, Plopiº, ªiºeºti, ªurdeºti)

o Baiut (Poiana Botizii, Strâmbu-Bãiuþ)

o Dumbravita (Dumbrãviþa, Cãrbunari, Chechiº, Rus, ªindreºti, Unguraº)

o Grosi (Groºi, Ocoliº, Satu Nou de Jos)

o Lapus (Lapus)

o Coroieni (Coroieni, Vãlenii Lãpuºului, Drãghia, Baba, Dealu Mare)

o Copalnic Manastur (Berinþa, Cãrpiniº, Copalnic, Copalnic-Deal, Copalnic-Mãnãºtur, Curtuiuºu Mic, Fãureºti, Lãschia, Preluca Nouã, Preluca Veche, Ruºor, Vad)

o Cernesti (Cernesti, Fanate, Ciocotis, Trestia, Magureni, Brebeni, Izvoarele)

o Cupseni (Costeni, Cupșeni, Libotin, Ungureni)

o Suciu de Sus (Larga, Suciu de Jos, Suciu de Sus)

o Vima Mica (Aspra, Dealu Corbului, Jugãstreni, Peteritea, Sãlnița, Vima Mare, Vima Micã)

o Grosii Tiblesului (Grosii Tiblesului)

o Recea (Bozânta Micã, Lãpuºel, Mocira, Recea, Sãsar)

o Coltau (Cãtãlina, Coltãu)